Citrón už pomohol znížiť náklady

23

mestám

45

obciam

14

firmám

62

školám

36

škôlkam

15

hotelom

Mesto Topoľčany:
úspora 10 000 eur/rok

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Vyše 100 odberných miest mesta denne sledujeme našim monitorovacím systémom, čo ročne generuje úsporu vo výške viac ako 10-tisíc eur. Po troch rokoch spolupráce je pomer cena a výkon výrazne v prospech mesta, ktoré môže ušetrené náklady použiť na iné projekty.

Mesto Šamorín:
úspora 5000 eur/rok

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Popri spolupráci s mestským úradom sme našou službou zastrešili aj niekoľko ďalších rozpočtových organizácii mesta. Radi by sme aj takto oficiálne vyzdvihli komunikáciu kompetentných na mestskom úrade, kde hoci nejde o extrémne vysokú úsporu, postoj k možnosti znížiť náklady bol veľmi profesionálny.

Obec Závod:
úspora 2500 eur/rok

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Niekoľko odberných miest si vyžadovalo výjazd nášho technického vozidla, kde sa vyskytoval jalový odber. Našli sme riešenie, ktoré spolu s ostatnými opatreniami pomohlo obci optimalizovať náklady na distribučné poplatky za odberné miesta.

Mesto Senica:
úspora 16 000 eur/rok

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Mestský úrad ako jeden z prvých na Slovensku využil našu službu, z ktorej benefituje už vyše 3 roky. Popri 73 odberných miestach mesta sa postupne k službe pripojili aj ostatné organizácie ako základné školy, či Mestské kultúrne stredisko.

Mesto Nové Zámky:
úspora 9000 eur/rok

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Takmer 100 odberných miest je denne pod našim dohľadovým monitoringom, vďaka ktorému mesto zásadne znížilo platby za distribúciu elektriny. V priestoroch kina bolo potrebné inštalovať pomerne zložité technické riešenie, no neohrozilo to návratnosť investície, ktorá je iba pár mesiacov.

Obec Gajary:
úspora 2000 eur/rok

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Obec spravuje 18 odberných miest, no najmä na jednom odbernom mieste sme identifikovali technické riešenie, ktoré výrazne v budúcnosti odbremení obecný rozpočet. Do mesiaca sme pripravili projektovú dokumentáciu, realizovali montáž a odovzdali revíznu správu.

Obec Dubník:
úspora 2500 eur/rok

Najmä na verejnom osvetlení sme identifikovali potenciál na úsporu pre obecný rozpočet. Aj po zmene dodávateľa elektriny obec pokračuje v úsporách, ktoré sme nastavili od nasledujúceho mesiaca po začiatku spolupráce.

Mesto Senec:
úspora 16 000 eur/rok

Od roku 2020 sa staráme o 120 odberných miest mesta. Denne sledujeme prípadné anomálie, ktoré by mohli znamenať navýšenie platieb za distribúciu elektriny. S kontaktnou osobou mesta pravidelne konzultujeme udalosti, ktoré by mohli znamenať ohrozenie úspory.

Obec Veľké Leváre:
úspora 4500 eur/rok

S obcou spolupracujeme od roku 2019 a okrem každoročného potvrdenia identifikovanej úspory, sme boli nápomocní aj pri obstaraní nového dodávateľa elektriny. Okrem bežného monitoringu sme odstránili aj viacero penalizácii za jalovinu.

Mesto Trnava:
úspora 110 000 eur/rok

Vyše 300 odberných miest denne sledujeme a strážime všetky významné parametre, ktoré majú na výšku úspory vplyv. Trnava tak už tretím rokom nezaťažuje rozpočet nad rámec toho, čo musí. Okrem iného, na vyše 150 odberných miestach sme navrhli eliminovať penalizácie za účinník a jalovinu, pričom už vyše dva roky sa tieto opatrenia ukazujú ako funkčné a vysoko efektívne.

Levice:
SOŠTaS:
úspora 2500 neur/rok

Stredná odborná škola techniky a služieb na ulici Pod amfiteátrom disponuje dvoma odbernými mestami. Tak na NN napäťovej úrovni, ako aj na VN úrovni sme identifikovali roky nevyužitý potenciál na úsporu približne 2500 eur/rok.

Mesto Malacky:
úspora 2900 eur/rok

Prevádzkovateľ klziska v Zámockom parku, mestská organizácia AD HOC Malacky, nás požiadala o vyriešenie dlhotrvajúcich problémov s nedodržiavaním hodnoty účinníka na odbernom mieste, z ktorého je napájané aj verejné klzisko. Inštalácia automatizovanej kompenzácie problém odstránila. Odberné miesto aj naďalej monitorujeme, aby bola úspora dlhodobo udržateľná.

Mesto Bošany:
včasná identifikácia problému

V rámci partnerstva s mestom denne sledujeme vďaka našej aplikácii stav na každom odbernom mieste. Opodstatnenie monitorovacieho systému sa ukázalo na jeseň, kedy sa začalo kúriť v šatniach futbalového štadiónu a k prekročeniu zmluvných parametrov chýbalo iba 0,8 kW. Na základe nášho upozornenia mesto okamžite upravilo charakter odberu a vyhlo sa vysokým pokutám.

MČ Bratislava-Dúbravka:
úspora 2800 eur/rok

Bývalá základná škola disponovala viacerými odbernými miestami, ktoré dostatočne nevyužívala. Analýzou a miestnym šetrením sme navrhli implementovať zlúčenie aj zrušenie odberného miesta, čo s následnou optimalizáciou zmluvných parametrov vygenerovalo uvedenú úsporu.

Obec Kozárovce:
úspora 3000 eur/rok

Odstránenie penalizácií za jalovú dodávku elektriny na čističke odpadových vôd. Pomerne náročné technické riešenie si vyžadovalo inštaláciu viacerých kompenzačných stupňov. Odberné miesto aj naďalej monitorujeme, aby bola úspora dlhodobo udržateľná.