Citrón už pomohol znížiť náklady

23

mestám

45

obciam

14

firmám

62

školám

36

škôlkam

15

hotelom

Mesto Trnava:
úspora 110 000 eur/rok

Vyše 300 odberných miest denne sledujeme a strážime všetky významné parametre, ktoré majú na výšku úspory vplyv. Trnava tak už tretím rokom nezaťažuje rozpočet nad rámec toho, čo musí. Okrem iného, na vyše 150 odberných miestach sme navrhli eliminovať penalizácie za účinník a jalovinu, pričom už vyše dva roky sa tieto opatrenia ukazujú ako funkčné a vysoko efektívne.

Levice:
SOŠTaS:
úspora 2500 neur/rok

Stredná odborná škola techniky a služieb na ulici Pod amfiteátrom disponuje dvoma odbernými mestami. Tak na NN napäťovej úrovni, ako aj na VN úrovni sme identifikovali roky nevyužitý potenciál na úsporu približne 2500 eur/rok.

Mesto Malacky:
úspora 2900 eur/rok

Prevádzkovateľ klziska v Zámockom parku, mestská organizácia AD HOC Malacky, nás požiadala o vyriešenie dlhotrvajúcich problémov s nedodržiavaním hodnoty účinníka na odbernom mieste, z ktorého je napájané aj verejné klzisko. Inštalácia automatizovanej kompenzácie problém odstránila. Odberné miesto aj naďalej monitorujeme, aby bola úspora dlhodobo udržateľná.

Mesto Bošany:
včasná identifikácia problému

V rámci partnerstva s mestom denne sledujeme vďaka našej aplikácii stav na každom odbernom mieste. Opodstatnenie monitorovacieho systému sa ukázalo na jeseň, kedy sa začalo kúriť v šatniach futbalového štadiónu a k prekročeniu zmluvných parametrov chýbalo iba 0,8 kW. Na základe nášho upozornenia mesto okamžite upravilo charakter odberu a vyhlo sa vysokým pokutám.

MČ Bratislava-Dúbravka:
úspora 2800 eur/rok

Bývalá základná škola disponovala viacerými odbernými miestami, ktoré dostatočne nevyužívala. Analýzou a miestnym šetrením sme navrhli implementovať zlúčenie aj zrušenie odberného miesta, čo s následnou optimalizáciou zmluvných parametrov vygenerovalo uvedenú úsporu.

Obec Kozárovce:
úspora 3000 eur/rok

Odstránenie penalizácií za jalovú dodávku elektriny na čističke odpadových vôd. Pomerne náročné technické riešenie si vyžadovalo inštaláciu viacerých kompenzačných stupňov. Odberné miesto aj naďalej monitorujeme, aby bola úspora dlhodobo udržateľná.