Čo ponúkame?

1

Bezplatná analýza

Vyvinuli sme softvér, ktorý do pár minút dokáže zmonitorovať všetky odberné miesta zákazníka z viacerých uhlov pohľadu. Vidíme možnosti úspor aj tam, kde by ste to nečakali. Zároveň vieme spoločne reagovať na aktuálne zmeny odberu, čo v mnohých prípadoch pomáha eliminovať rôzne druhy penalizácií.

2

Implementácia riešení

Výsledky analýzy konzultujeme so zákazníkom, až potom spúšťame proces implementácie. Vďaka detailným a dlhoročným skúsenostiam z energetického odvetvia pomáhame klientom s rôznymi druhmi opatrení, ktoré vedú k reálnym úsporám nákladov na elektrinu.

3

Online manažment

V prvej fáze sa pozeráme na súčasný stav, potom veci meníme a nastavujeme v prospech úspor, ale aby bola zmena udržateľná, nad každým opatrením máme nastavený online dohľad a prepracovaný systém notifikácii. Vieme tak garantovať, že dohodnutú výšku úspory zákazník dosiahne o rok, či dva.