Mesto Senec: úspora 16 000 eur/rok

Od roku 2020 sa staráme o 120 odberných miest mesta. Denne sledujeme prípadné anomálie, ktoré by mohli znamenať navýšenie platieb za distribúciu elektriny. S kontaktnou osobou mesta pravidelne konzultujeme udalosti, ktoré by mohli znamenať ohrozenie úspory.