Obec Dubník: úspora 2500 eur/rok

Najmä na verejnom osvetlení sme identifikovali potenciál na úsporu pre obecný rozpočet. Aj po zmene dodávateľa elektriny obec pokračuje v úsporách, ktoré sme nastavili od nasledujúceho mesiaca po začiatku spolupráce.