Mesto Šamorín: úspora 5000 eur/rok

Popri spolupráci s mestským úradom sme našou službou zastrešili aj niekoľko ďalších rozpočtových organizácii mesta. Radi by sme aj takto oficiálne vyzdvihli komunikáciu kompetentných na mestskom úrade, kde hoci nejde o extrémne vysokú úsporu, postoj k možnosti znížiť náklady bol veľmi profesionálny.