Obec Závod: úspora 2500 eur/rok

Niekoľko odberných miest si vyžadovalo výjazd nášho technického vozidla, kde sa vyskytoval jalový odber. Našli sme riešenie, ktoré spolu s ostatnými opatreniami pomohlo obci optimalizovať náklady na distribučné poplatky za odberné miesta.